Sida Annual Report 2005

Publication date:
2006-02-20
Language:
English
Description:
Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Verksamheten spänner över många områden och omfattar över 120 samarbetsländer i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa och Centralasien. 2005 kallas utvecklingens år. Utvecklingsfrågor fick stort genomslag och orättvisan i skilda levnadsvillkor för fattiga och rika människor präglade den internationella debatten under året. Omfattningen av Sidas internationella utvecklingssamarbete uppgick till 13, 830 miljarder kronor exklusive förvaltningskostnader under 2005. Det är en ökning med ungefär 12 procent jämfört med föregående år.

PDF image

Download:
4,15 MB