Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2006

Publication date:
2006-02-24
Language:
Swedish
Description:
Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2006.

PDF image