Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2006

Publication date:
2006-03-02
Language:
Swedish
Description:
Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2006. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter

PDF image

Download:
77,61 KB