Urban solid waste management

Publication date:
2006-06-05
Language:
English
Publication type:
Urban Issue Paper
Description:
Fakta ges om varför förbättrad avfallshantering är viktig för människa och miljö och anger viktiga områden för stöd i Sidas samarbetsländer.

PDF image

Download:
477,23 KB