Russian

Publication date:
2006-06-07
Series:
Health Division Document
Language:
Russian
Description:
Information om vad Sverige genom Sida gör för att hjälpa länderna i Östeuropa och Centralasien att utvecklas mot demokrati och en sund marknadsekonomi och att minska antalet fattiga människor. Innehållet i broschyren har inte landindelning utan är uppbyggt efter följande teman: Fattigdomsbekämpning, Demokrati och mänskliga rättigheter, Social sektor och hälsa, Natur och miljö, Näringsliv och jordbruk. Nya riktlinjer har kommit att styra Sidas arbete i denna del av världen. Det svenska utvecklingsarbetet i Central- och Östeuropa har förändrats vilket denna broschyr vill visa.

PDF image

Download:
2,6 MB