Municipal utility reform

Publication date:
2006-06-07
Language:
English
Publication type:
Urban Issue Paper
Description:
Kommunala verksamheter ger viktig service till innevånarna beträffande vatten och sanitet, avfallshantering, transporter och fjärrvärme. Dessa verksamheter behöver reformer och institutionella förändringar för att effektivisera servicen.

PDF image

Download:
569,13 KB