Financing urban infrastructure

Publication date:
2006-06-09
Language:
English
Publication type:
Urban Issue Paper
Author:
Sara Stenhammar
Description:
Investeringar i urban infrastruktur som vatten och sanitet, avfallshantering är mycket lägre än vad som behövs för att nå milenniemålen. För att ge bra service åt innevånarna så behöver resursandelen för urban infrastruktur öka om reormer och tillväxt ska öka.

PDF image

Download:
534,83 KB