Jämställdhet gör världen rikare!

En inspirationsskrift för skolans alla lärare om jämställdhet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv

Publication date:
2006-06-13
Language:
Swedish
Author:
Red Eva Lena Volk
Description:
En inspirationsskrift om jämställdhet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv som riktar sig till dig som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium. I skriften diskuterar och föreslår erfarna pedagoger med genuskompetens olika metoder, praktiska råd och material för att arbeta med jämställdhetsfrågor tillsammans med små och stora elever. Vi berättar också om inspirerande internationellt utvecklingssamarbete för jämställdhet och hållbar utveckling. Drygt 100 sidor med angeläget, inspirerat illustrerat material!

PDF image