Social Policy and Social Security

Mapping Sida's activities, Swedish and international actors

Publication date:
2006-06-13
Series:
Health Division Document
Language:
English
Author:
Hälsoenheten
Description:
Kartläggning av Sidas insatser inom områdena socialpolitik och sociala trygghetssystem som en del av huvuddraget social utveckling och social trygghet. Rapporten omfattar även en kartläggning av svenska aktörer och globala aktörer inom området. Närmare definieras det område som kartlagts som; socialpolitik, sociala trygghetssystem, välfärd, social omsorg, socialförsäkringar, socialt arbete och socialtjänst. Till socialtjänstens verksamhetsområden hör frågor som stöd till utsatta barn och ungdomar, äldre i beov av omsorg, funktionshinder, våld och övergrepp, missbruksproblem, ekonomiskt bistånd, familjerätt, integrationsfrågor.

PDF image

Download:
766,73 KB