Fisheries, Aquaculture and Coastal Zones in Developing Countries, mainly of the East Africa and Southeast Asia

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publication date:
2006-06-29
Series:
Publications on Water Resources
Language:
English
Author:
Armin Lindquist
Description:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Tillståndet för fisket beskrivs landvis för länder i sydost Asien samt östra Afrika. Förslag för framtida utvecklingssamarbete rörande hållbar förvaltning av kustområden ges.

PDF image