Global Initiatives and Conventions Related to Coastal Zones and the Sea

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publication date:
2006-06-29
Series:
Publications on Water Resources
Language:
English
Authors:
Arne Andreasson , Ingemar Olsson
Description:
Denna studie ingår i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Den ger en överblick över globala konventioner och initiativ inklusive Sveriges deltagande i dessa och utvecklingsländers kapacitet att leva upp till dem. Avslutningsvis ges förslag rörande potentiella områden för framtida svenskt utvecklingssamarbete.

PDF image