Review of Population-Related Dimensions in Coastal Area Development and Environmental Management

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publication date:
2006-06-30
Series:
Publications on Water Resources
Language:
English
Author:
Bertil Egerö
Description:
Denna studie ingår i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Den fokuserar på befolkningsförändringar i samband med sociala och ekonomiska förändringar och dess påverkan på kustmiljön och dess förvaltning. Illustrativa fallstudier från östra Afrika ges.

PDF image