Conflicts Regarding Natural Resources Utilization in Coastal Zones of Developing Countries

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publication date:
2006-06-30
Series:
Publications on Water Resources
Language:
English
Author:
Elin Torell
Description:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina initiativ. Studien identifierar aktörerna/användarna av resurser i kustområden och redogör för olika typer av konflikter i kustområden med illustrativa exempel. Vid utarbetandet av strategier för kustområdesutveckling identifierar författaren olika moment som bör inkluderas för att undvika konflikter.

PDF image