Cities in the Coastal Zone: Environmental Threats and Risk

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publication date:
2006-07-04
Series:
Publications on Water Resources
Language:
English
Author:
Tim Greenhow
Description:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien beskriver den påverkan städer har på kustmiljön samt de risker naturen utgör för bebyggelse i kustområden. Författaren menar att behovet av fysisk planering med miljöhänsyn i kustområden är stort.

PDF image