Environmental Economics and the Coastal Area of Developing Countries

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publication date:
2006-07-05
Series:
Publications on Water Resources
Language:
English
Author:
Jessica Andersson
Description:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien utgår från ekonomiska teorier till att förklara varför miljöförstöring äger rum. Den beskriver hur ekonomiska teorier kan vara till hjälp i förvaltningen av kustområden.

PDF image