Private Sector - Public Relationship in Developing Countries' Integrated Coastal Zone Management

The Sida Marine and Coastal Zone Initiative

Publication date:
2006-07-05
Series:
Publications on Water Resources
Language:
English
Author:
Jim Sandkvist
Description:
Denna studie ingår som en del i förarbetet för Sidas Marina Initiativ. Studien tittar på möjligheten till samarbete mellan staten och den privata sektorn (inklusive enskilda organisationer) när det gäller skydd och utveckling av kustområden. Vidare ges förslag på policy rörande det marina initiativet och ett antal illustrativa exempel diskuteras.

PDF image