Sidas miljöarbete 2005

Redovisning av arbetet med Sidas miljöledningssystem

Publication date:
2006-07-06
Language:
Swedish
Author:
Miljöpolicyebheten
Description:
Miljötänkande och miljöhänsyn är nödvändigt om utvecklingssamarbetet ska bidra till en hållbar utveckling. För att systematisera arbetet för en hållbar utveckling har Sida sedan 1996 ett formellt miljöledningssystem. Miljöledningssystemet består av tre delar: - miljöpolicy och mål, - handlingsplan, - uppföljning och rapportering. Detta är en redovisning av Sidas arbete inom miljöledningssystemet under 2005.

PDF image

Download:
159,67 KB