Anvisningar

För Sidas bidrag till enskilda organisationer för humanitära insatser

Publication date:
2006-08-31
Language:
Swedish
Description:
Anvisningar som gäller för samtliga enskilda organisationer, som söker bidrag för humanitär verksamhet från Sida, finansierade från anslagsposten Humanitära insatser och konfliktrelaterad verksamhet.

PDF image

Download:
1,13 MB