Global utveckling

Innebörder och utmaningar för den globala pedagogen

Publication date:
2006-09-04
Language:
Swedish
Author:
Kenneth Hermele
Description:
En text av debatterande natur, tänkt som ett underlag för diskussioner och egna reflektioner kring Sveriges roll för global och hållbar utveckling. Syftet är att inspirera till självständig och kritisk granskning av Sveriges politik för global utveckling (PGU). Samtidigt ska skriften ge mer kunskap till pedagoger och ledare som en bakgrund för den pedagogiska praktiken i skolorna. Kenneth Hermele är ekonom och debattör med flera böcker om utvecklingsfrågor bakom sig. Han frågar sig här vart rättvisan tagit vägen i den globala utvecklingen och pekar på motsägelser mellan Sveriges ord och handlingar, samt tydliggör konflikterna mellan olika politikområden.

PDF image

Download:
425,16 KB