Organisationsstudie av SAREC

Publication date:
2006-09-27
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2006:22
Language:
Swedish
Authors:
Lina Lenefors , Lennart Gustafsson , Arne Svensson
Description:
Syftet med denna organisationsstudien är att bedöma SARECs effektivitet i hanteringen av verksamhetsgrenen forskning. Studien täcker frågor avseende mål och uppgift samt organisationens ändamålsenlighet och kapacitet. Studien är en av sex studier i en större översyn av forskningssamarbetet. Resultatet av dessa studier finns syntetiserade i en separat syntesrapport som också används i avrapporteringen av uppdraget till regeringen.

PDF image

Download:
296,17 KB