Culture and Media in Development Cooperation

Policy

Publication date:
2006-09-27
Language:
Spanish
Description:
Sidas policy för kultur och medier i svenskt utvecklingssamarbete visar på de utgångspunkter, mål, prioriteringar och målgrupper Sida har inom det internationella kultur- och mediesamarbetet. Policyn ska användas av dem som arbetar med kultur och medier på Sida och av de organisationer och institutioners om samarbetar med Sida.

PDF image