Främjande av fred och säkerhet

Kort om

Publication date:
2006-10-17
Language:
Swedish
Author:
Åsa Nyquist Brandt
Description:
Varför ger Sverige stöd till främjande av fred och säkerhet? Hur länge har Sverige gett stöd till främjande av fred och säkerhet? Vad gör Sida för att främja fred och säkerhet? Krig och våldsamma konflikter är det allvarligaste hindret för utveckling i många länder. Bland Sidas samarbetsländer är 75 präglade av pågående eller just avslutade konflikter. I flera andra länder riskerar våldsamma konflikter att bryta ut. Sida stödjer tre typer av insatser för att främja fred och säkerhet; främjande av dialog, främjande av säkerhet och främjande av strukturell stabilitet.

PDF image

Download:
202,01 KB