Improved farming reduce rural poverty

Publication date:
2006-10-17
Language:
English
Description:
Varför ger Sverige stöd till utveckling på landsbygden? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Hur länge har Sida gett stöd till utveckling på landsbygden? Vad gör Sida för utvecklingen på landsbygden? De flesta av världens fattiga bor på landsbygden i Afrika och Asien. Lantbruk, det vill säga näringar som är beroende av vad marken kan ge, är den viktigaste inkomstkällan för många av dem. Om världensländer ska leva upp till målsättningen att minska fattigdomen radikalt till 2015 måste utvecklingen av landsbygden och lantbruket ta fart. Sida driver frågorna internationellt, ger stöd till forskning och till stora program och till mindre insatser i samarbetsländerna.

PDF image