Korruption - ett hinder för utveckling

Kort om

Publication date:
2006-10-17
Language:
Swedish
Author:
Marianne Engblom
Description:
Varför ger Sverige stöd till att bekämpa korruption? Vad gör Sverige för att bekämpa korruption? Kampen mot korruption är en av Sidas mest prioriterade frågor. Det är naturligt med tanke på att korruption är utbrett i många av de länder som Sida samarbetar med. Fattigdom och korruption går gärna hand i hand. Korruption drabbar de fattiga hårdast och bidrar till att förvärra fattigdomen på flera sätt. Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling.  

PDF image