Miljö är en ödesfråga

Kort om

Publication date:
2006-11-24
Language:
Swedish
Description:
Varför ger Sverige stöd till insatser för miljön och en hållbar utveckling? Hur länge har Sverige gett stöd till insatser för miljön och en hållbar utveckling? Katastrofala översvämningar, svår torka, miljontals flyktingar... Miljöfrågorna är livsviktiga för oss alla men det är de fattiga som drabbas först när naturresurserna sinar och klimatet förändras. Världssamfundet står inför utmaningen att halvera fattigdomen och samtidigt minska miljöförstöringen. Sidas arbete med ödesfrågor som klimatförändringar, energi, rent vatten, biologisk mångfald, ekologiskt jordbruk och naturkatastrofer är mycket omfattande.

PDF image

Download:
420,87 KB