Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförenings (SHIA) verksamhet och samarbetsrelationer

Publication date:
2006-12-11
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2006:49
Language:
Swedish
Authors:
Cecilia Karlstedt , Håkan Jarskog , Anders Ingelstam , Lennart Peck
Description:
Utvärderingen syftade till att bedöma relevansen i Shias program för utvecklingssamarbete dvs att Shia, dess medlemsförbund och lokala partner arbetar mot SEKA/EOs mål. Utvärderingen drar slutsatsen att Shias mål är mycket relevanta, en del samarbetpartners och insatser är mindre relevanta och vissa insatser brister i genomförande. Utvärderingen ger flera rekommendationer bland annat att Shias mandat gentemot medlemsförbunden förstärks och förtydligas, samt att relationen mellan medlemsförbunden och deras samarbetspartners förbättras med stöd av Shia.

PDF image