Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2007

Publication date:
2007-01-25
Language:
Swedish
Description:
Planerade granskningsinsatser och övriga uppgifter för Sidas internrevision under verksamhetsåret 2007.

PDF image