Internrevisionens årsrapport

Verksamhetsåret 2005

Publication date:
2007-03-22
Language:
Swedish
Description:
Uppföljning och återrapportering avseende internrevisionens verksamhet under 2005. Rapporten innehåller även kommentarer till Sidas åtgärdsarbete med anledning av internrevisionens tidigare avlämnade rapporter.

PDF image

Download:
67,31 KB