Utbildning för alla - en mänsklig rättighet

Kort om

Publication date:
2007-03-26
Language:
Swedish
Author:
Marianne Engblom
Description:
Trots att stora framsteg gjorts saknar fortfarande många miljoner människor tillgång till utbildning. Människor som får grundläggande kunskaper, som till exempel att läsa och räkna, har större möjlighete ratt förbättra sina liv och ta sig ur fattigdomen. Utbildning är också en av de viktigaste byggstenarna i ett demokratiskt samhälle. För att nå de mål som världens länder enats om - bland annat fri skolgång fö ralla barn senast 2015- måste större resurser avsättas för utbildning. Varför ger Sverige stöd till utbildning? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Hur länge har Sida gett stöd till utbildning? Vad gör Sida för att stödja utbildning?

PDF image