Östlövet 3 2007

Publication date:
2007-05-24
Language:
Swedish
Description:
Vad gör Sida i Europa? Östlövet är ett nyhetsblad om Sidas verksamhet i Europa och Centralasien. Det ges ut av Europaavdelningen på Sida och utkommer med fem nummer per år. Det går att prenumerera på pappersupplagan (gratis). Nätversionen på Sidas hemsida läggs ut samtidigt som den tryckta tidningen utkommer. Målgruppen är främst alla dem som på olika sätt arbetar med den Sidafinansierade verksamheten i Europa och Centralasien men även alla som av andra skäl är engagerade av utvecklingen i det gamla Östeuropa. Nr 3 2007 tar upp de nya signalerna från regeringen om att Europabiståndet i fortsättningen ska kopplas till EU: s handlingsplan för östra Europa. Moldavien blir ett testland för hur det svenska biståndet ska utformas.

PDF image

Download:
296,82 KB