Utbildning för hållbar utveckling

Kort om

Publication date:
2007-06-07
Language:
Swedish
Author:
Marianne Engblom
Description:
Världen står inför utmaningen att hejda miljöförstöringen och samtidigt minska fattigdomen. Miljöfrågorna hänger nära samman med mänskliga relationer, makt- och resursfördelning. Utbildning är ett sätt att uppnå den förändring som är nödvändig. Kunskap kan leda till mer miljövänliga handlingar. Sida stödjer arbetet genom att föra fram frågorna i dialogen med utvecklingsländerna och genom stöd till organisationer som arbetar med utbildning för hållbar utveckling. Varför ger Sverige stöd till utbildning och hållbar utveckling? Millenniemålen - ett gemensamt åtagande Vad gör Sida för att stödja utbildning och hållbar utveckling?  

PDF image