Sidas stöd till det civila samhället

Policy

Publication date:
2007-07-06
Language:
Swedish
Author:
Sida
Description:
Denna verksövergripande policy har tagits fram på uppdrag av Sidas ledning att sammanställa ett för Sida gemen samt förhållningssätt till det civila samhället och är en förkortad och uppdaterad version av den policy som antogs i mars 2004. Policyn gäller tills vidare, dock längst till 31 december 2012.

PDF image