The Sustainable City Approach

Sida Manual for support to Environmentally Sustainable Development.

Publication date:
2007-08-14
Language:
English
Authors:
Ulf Ranhagen , Karin Billing , Tina Karlberg , Hans Lundberg
Description:
Manualen bygger på en konceptuell modell för urban utveckling i u-länder. Modellen är ett försök att hantera den urbana utvecklinens komplexitet genom att tillämpa ett holistiskt, integrerat och multi-disciplinärt synsätt i den urbana planeringen. Möjliga synergier mellan sektorer söks för att lösa gemensamma problem. Fokus ligger på den fysiska miljön.

PDF image

Download:
348,01 KB