International Training Programmes 2009

Publication date:
2007-08-29
Language:
English
Description:
Korta beskrivningar av Sidas internationella utbildningsprogram inklusive information om ansökningsförfarande och kontaktsuppgifter till programarrangörer. Målgrupp är nyckelpersoner i samarbetsländer och andra utvecklingsländer. Målsättningen med programmen är att förbättra ledarskap och tekniskt kunnande i samarbetsländerna inom ämnesområden som prioriteras sinom svenskt utbildningssamarbete, där svensk kompetens efterfrågas och där erfarenheter från länder på olika utvecklingsnivåer tas tillvara.

PDF image