Granskning av Sidas samarbete med statliga myndigheter utanför följsam-konceptet - Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet

Publication date:
2007-10-09
Series:
Sida Internrevision
Series number:
2007:1
Language:
Swedish
Author:
William Stannervik
Description:
Styrelsen beslutade i Revisionsplanen för 2007 (fastställt 2006-12-08) att ytterligare en granskning av de statliga samarbetena skulle genomföras. Internrevisionen bedömer att efterlevnaden av överenskommelsen i de granskade delarna är utan anmärkning. Sida har med nuvarande rutiner inte full insyn i hela den ekonomiska hanteringen av Sidamedel som ingår i överrenskommelserna med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Kravet på revision saknas.

PDF image