En utvärdering av Sidas ungdomssatsning Zenit

Publication date:
2007-10-09
Series:
Sida Evaluation
Series number:
2007:17
Language:
Swedish
Authors:
Birgitta Birkenfalk , Sigge Birkenfalk , Jan Nylund
Description:
Utvärdering av Zenit under samarbetsperioden med Malmö Muséer och Kulturhuset/Stockholms Stad. (År 2004-2007. Zenit är en verksamhet för ungdomar mellan 13-25 år som Sida utvecklat och drivit sedan 1996. I rådande organisationsform har Zenit verkat sedan december 2004 och det är denna senare organisationsform som är föremålet för denna utvärdering. Syftet med utvärderingsarbetet är att göra en genomlysning av Zenits verksamhet för att dra lärdomar och kunna revidera mål och metoder för framtida verksamhet. För att utvärdera effekterna av Zenits arbete har såväl en kvalitativ studie som en kvantitativ segmenterings-/klusteranalys genomförts.

PDF image