Östlövet 5 2007

Publication date:
2007-12-14
Language:
Swedish
Description:
Närmandet till EU är det som ska styra det svenska biståndet till östra Europa och Västra Balkan. Vägen mot  medlemskap är den mest genomgripande och effektiva reformprocessen i världen, menar UD. Den leder också till en minskning av fattigdom. Men på Sida hörs röster om att EU-närmandet måste kompletteras med direkt fattigdomsminskande insatser. Läs nummer 5/07 av Östlövet.

PDF image

Download:
371,04 KB