Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2008

Publication date:
2008-01-17
Language:
Swedish
Description:
Av styrelsen beslutade granskningsinstatser och övrig verksamhet för Sidas internrevisionen under verksamhetsåret 2008.

PDF image