HIV/AIDS, Adult Mortality and Fertility: Evidence from Malawi

Publication date:
2008-01-22
Series:
Country Economic Report
Series number:
2008:1
Language:
English
Authors:
Dick Durevall , Annika Lindskog
Description:
Rapporten analyserar hur HIV/AIDS påverkar fertiliteten i Malawi. Huvudresultatet är att HIV/AIDS minskar fertiliteten. Icke-infekterade kvinnor både föder och önskar sig färre barn i områden med hög dödlighet bland vuxna i fertil ålder och hög HIV-prevalens. Däremot finns ett positivt samband mellan dessa faktorer och fertilitet bland unga kvinnor (15 till 19 år), möjligen därför att de vill föda barn medan de ännu inte är infekterade. Detta får sannolikt negativa konsekvenser för utbildningsnivå och barnadödlighet.

PDF image