A climate of conflict

Publication date:
2008-02-07
Language:
English
Description:
Nästan fyra miljarder människor riskerar att drabbas av väpnade konflikter eller politisk instabilitet på grund av klimatförändringen. Konsekvenser av klimatförändringen måste förebyggas för att förhindra en utveckling med mer oroligheter och fler konflikter. Fattiga drabbas hårdast. Det visar bl a denna rapport av International Alert och Sida.

PDF image

Download:
6,54 MB