Bangladesh Reality Check Annual Report 2007

Listening to Poor People's Realities about Healthcare and Primary Education

Publication date:
2008-04-14
Language:
English
Author:
GRM International
Description:
Reality Check har initierats av Sida med det övergripande målet att lyssna på och försöka förstå fattiga människors perspektiv om hur det är att leva som fattig i Hälso- och utbildningsprogrammen i Bangladesh. Infallsvinkeln och metoden som används i studien är ett resultat av försök att hitta metoder för att operationalisera PGU's två perspektiv (fattiga människors perspektiv och rättighetsperspektivet). Det är en kvalitativ längsgående 'lyssningsstudie' som sträcker sig över fem år, med start 2007, som syftar till att demonstera resultaten för människor i fattigdom.

PDF image