Prospects for Poverty Reduction in Zambia

Publication date:
2008-05-19
Series:
Country Economic Report
Series number:
2008:4
Language:
English
Authors:
Arne Bigsten , Sven Tengstam
Description:
Fattigdomen minskar men är fortfarande allvarlig i Zambia, trots växande råvaruintäkter. Beräkningar visar att inkomstdiversifiering är en viktig väg ut ur fattigdom på landsbygden. Zambias på papperet vettiga politik för privatsektorn genomförs ofta illa, och skatteuppbörden är inte i takt med BNP-tillväxten. Förbättrad infrastruktur, säkrade äganderätter och sociala reformer är viktigare än subventioner. Givare bör överväga samhällsstyrningskonditionalitet.

PDF image