Maras och ungdomsgäng, lokalsamhälle och polis i Centralamerika

Sammanfattning av en regional och multidisciplinär studie

Publication date:
2008-05-20
Language:
Swedish
Author:
Pierre Frühling
Description:
Texten är en sammanfattning av de bärande resonemangen av studien. Behandlar Maras som kulturellt fenomen och försöker svara på frågan vad det är som gör att människor blir gängmedlemmar. Sammanfattningen visar också på problemet med rättsväsendet i de Centralamerikanska länder som har Marasgäng.

PDF image