Våld, rättsröta och sköra demokratier

En betraktelse över läget i Centralamerika

Publication date:
2008-05-20
Language:
Swedish
Author:
Pierre Frühling
Description:
Texten är en betraktelse över den politiska och sociala utvecklingen i Centralamerika. Syftet är att ge en bakgrund till förekomsten av Marasgäng. I texten påvisas de faktorer som påverkat flera länder i Centralamerikas förutsättningar att motverka Marasgäng. Texten konstaterar att utvecklingen lett till att flera länder har stort behov av stöd och hjälp för att komma tillrätta med Marasgängen. Texten konstaterar att många av de nödvändiga institutioner som behövs i samhället, polis, åklagarväsende osv, inte möter de krav som ställs på dem. Korruption och rättsröta genomsyrar det offentliga livet.

PDF image