Partner in progress

Sida develops actor-driven cooperation

Publication date:
2008-08-27
Language:
English
Author:
INEC/Sesam
Description:
Kort presentation av hur Sida avser arbeta med stöd till samverkan mellan svenska aktörer och aktörer i främst de samarbetsländer där relationerna skall övergå från långsiktigt utvecklingssamarbete till andra former

PDF image

Download:
946,63 KB