Partner in progress

Nu utvecklar Sida sin aktörssamverkan

Publication date:
2008-08-27
Language:
Swedish
Author:
INEC/Sesam
Description:
Kort presentation av hur Sida avser arbeta med stöd till samverkan mellan svenska aktörer och aktörer i främst de samarbetsländer där relationerna skall övergå från långsiktigt utvecklingssamarbete till andra former

PDF image

Download:
261,17 KB