Sida Evaluations Newsletter

2008-12-11

Publication
Author:
Joakim Molander, Verena Knippel
Series:
Nyhetsbrev – Sida Evaluations NewsletterDescription:
2009:1 Mainstreaming at Sida / 1. Mainstreaming at Sida; syntesrapport påvisar vanliga brister och ger rekommendationer till förbättringar
2. Nytt miljöledningssystem bygger på utvärderingsresultat
pages:3