Zenit

Globala frågor och unga i fokus

Publication date:
2009-01-23
Language:
Swedish
Author:
Zenit/Sida
Description:
En inspirationsskrift för lärare i att diskutera frågor med elever om rasism, jämlikhet, hiv/aids, rättvis handel, fattigdom, rättvisa och resursfördelning. Zenit- Sidas globala forum för unga mötte under 12 års verksamhet lärare och elever som med hjälp av värderingsövningar fick ta ställning till globala frågor. I foldern finner du informatörernas favoritövningar. Lämpligt för lärare som undervisar unga i åldern 15-25 år.

PDF image

Download:
810,33 KB