Sida Evaluations Newsletter

2009-01-28

Publication
Author:
Joakim Molander
Series:
Nyhetsbrev – Sida Evaluations NewsletterDescription:
2009:2 Managing Aid Exit and Transformation / Nyhetsbrevet ger information om en unik internationell utvärdering av utfasning av bistånd.
Utfasning av utvecklingssamarbete är ett område som sällan varit föremål för djupare analys och aldrig för systematisk utvärdering. Därför har Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna beställt en utvärdering som studerat dels hur utfasning påverkat utvecklingssamarbetets måluppfyllelse och bärkraft, dels hur givarna hanterat samarbetsrelationen med partnerlandet under utfasningsprocessen.
pages:2