Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Verksamhetsåret 2009

Publication date:
2009-02-06
Language:
Swedish
Description:
Av styrelsen beslutade granskningsinstatser och övrig verksamhet för Sidas internrevisionen under verksamhetsåret 2009.

PDF image